Det var en tid tidlig på 1990 tallet at alt av gamle biler ble heist ombord i russiske båter. Her har maskinisten på det 8000 t store fryseskipet "Pioneer Volkov" fått heist opp en gammel Golf på øverste dekk ved skorstenen. Øystein Blåsvær(t.h) ordnet med det.
golf.jpg
Bakgunnen på bildet er også interessant. I dag er hele området bebygd av boligkomplekser langs sjøen i Marcussundet på Nordlandet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her