På et luftfoto fra byen i 1981 har vi forstørret opp området rundt tunnelinnslaget som kom til slutt. Vi ser her godt søppla oppover haugene over tunnelen; den ble det mye tilleggsarbeid med. Ellers er ikke verkstedet til kommunen kommet ennå, det kom i 1983. Den gangen ble alt industriavfall og annet kjørt rett i sjøbasseng her.
1982_bosset.jpg
Ved det røde merket kom innsalget til Averøytunnelen i 2006.