Her dukker det fram et bilde fra 1974, altså for 34 år siden. Et par av Brunsvikas damer nede ved Skomsøyhuset. Til venstre Heidi Angvik og Grethe Grønseth. Nils Stolsmo tok dette bildet.
heidi.jpg

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her