Her er Meieriet på Storkaia og Grand Hotell fotografert etter brannen i 1940. Det var helt forferdelig å miste hele sentrum av byen  med de kulturhistoriske storgårdene som Clausen og Knudtzon på Storkaia. Byen mistet for alltid sin egentlige identitet ved tyskernes bombing av sentrum og andre bydeler på Goma, Innlandet og Nordlandet i 1940.

grand.jpg
Heldigvis ble fasaden av Meieriet bevart ved utbyggingen av ny kai i Kristiansund i 2004-2006 . Her er derimot et bilde fra sommeren 1940...der hele sentrum er rasert i storpolitisk spill.