Her var et pent bilde fra Sørsundet i Kristiansund N som er fra 1888. Lenge før moloen til Innlandet ble anlagt og 52 år før tyske fly satte fyr på byen med brannbomber. Alt av store brygger vi ser på  Kirklandet tok fyr unntatt noen helt sør i sundet ved dagens Sørholmsveien. 
soersuundet
Som vi ser var det seil som stort sett var i bruk på havet ennå, men dampmaskinen var oppfunnet og i bruk, På bildet er det ikke anlagt vei langs hele Innlandet mot havna. (Sørom og Nordom) Volkmarbrygga  på Sørholmen er kommet opp. Den kom før 1885, men er revet i 2018. Hvis bygget helt til høyre er Laserettet eller sykehuset må det være ganske nytt og kan være bygd året bildet er tatt ( Foto: Knud Knudsen fotograf.)