Her to reseptkonvolutter fra Løve og Svaneapoteket i Kristiansund som er 117år gamle, der Peter Brechans enke drev geschäften her i byen. Den gangen var det stil over sakene. I dag eksisterer faktisk Løveapoteket i sentrum av Kristiansund. Svaneapoteker er borte. Den blanke svanen som stod ut mot Kaibakken er på Kunstforeningens bygg blir vi fortalt.
brechan løve svane
brech s
Resepten til en Sverre Heggem lå i en av konvoluttene 12. mars 1917. Håndskriften er " doktorskrift" også på den tiden. 
brech