Før i tiden langt tilbake til 1800 tallet var det flere reperbaner som laget tauverk i sjøfartsbyen Kristiansund, De var i Brunsvigen, Reipslagergata, Vågen og Clausenenga 2 baner.  I dag er det bare den i Brunsvika som er tatt vare på.
rep
Her Reperbane i Clausenenga NV for Festiviteten . Slåttamark her på denne tiden. Bildet er fra etter 1914.( Nordmøre museum bilde)
rep 1909

 Reperbane nr 2 omkring 1900 tra dette strøket. Bak selve langbanen sees mesterboligen. Mesterboligen er i dag en del av garderobeanlegget som hører til kunstgressbanen i Clausenenga.(Nordmøre museum bilde)