borr 28 cm

Her ute i Karihola 1988 ytterst på veien mot Revhammeren. For å eliminere kloakkforurensingen i sundet ved Treskoholmen bestilte kommunen et firma som boret et 105 m langt hull under holmen til 30 m dyp. Et plastrør på 28 cm diameter ble tredt inn, og det ble etter hvert slutt på møkka oppe i sundet. (Arkiv Brunsvikanet)

rør tre

Her oversikt over boretraséen til yttersiden av holmen og der kloakken fra store deler av nordre Kirkelandet kom ut før.( blått) I dag er anlegget ikke i bruk da alt avløpsvann pumpes til silanlegget i Hagelin. ( Kart Finn)