Her er et gammelt foto fra Skolegata ca 1890. Fotoet er fra 17 Mai og vi ser barnetoget  som går innover Skolegata, Langveien i forgrunnen. Fasting gården på hjørnet av Skolegata (senere Sibashjørnet)  i  krysset Langveien er ikke bygd ennå.
Skolegata 17 1024b
Til høyre i bildet kom skolen ( Den høiere skole/Langveien US) i 1922. Fotoet er mest sannsynlig tatt fra kirketårnet 1878-1940. ( Foto utlånt av Knut Kristiansen)