Tiden da alt ble kastet i fylling på Hagelin er heldigvis over. Her ble det kastet mye rart fra 1940 til 1990 tallet. Alt fra tranformatorolje til slakteriavfall og biler. For å presse sammen all søppla bruktes en 30 tonns maskin  som het Tana. Den ble ødelagt og sendt til skrot i 2008 da det var slutt på deponiet i Hagelin. 
tana kompaktor 2008 5 kopi
Tanabreddens ungdom var en samisk musikkgruppe fra 1973.Omtrent samtidig kjøpte kommunen en slik finsk Tana kompaktor å presse sammen søppel i Hagelin. Endskapen kom i 2008 da den ble brent og solgt til skrap, mulig til Jema. ( Arkiv BN)