Her fra Rådhusplassen en lørdag rundt  byjubileet i 1992  da det nye bassenget foran Tobakkshjørnet ble innviet. I dag er det borte og erstattet. Tobakkshjørnet i Rådhuset er også historie,. Noen kjenner vel noen her  kanskje . ( Arkiv BN)
ebbe li