I Langveien 99 bodde mange barn i 1950. Det var kemner Øyvind Aasprong og damekonfeksjonsbutikkeier Tommen Aasprong som bygde Langveien 99 og 101. Huset sto ferdig til jul i 1947. Begge husene hadde sokkelleilighet, og her i arkivet er en brann omtalt i 101 i ved juletider 1990. Huset er renovert og framstår som nytt i dag. Bildet her er fra Langveien 99-101 på St.Hanshaugen.

 

tommen
Fra venstre Mette Monge(gift med rådmann Anton Monge), Erik Aasprong, Vibeke Thue(f.Harstad) og Jorunn Vedøy (f. Aasprong) Bildet er tatt i de idylliske hagene bak husene, og vekker mange minner fra 50 og 60 årene. (Innsendt av Erik Aasprong)