Her 3 karer på en benk sommeren 2002. De var ofte å se på byen og fra venstre er en mann vi tror heter Sandvær i midten Johan Ingeborgvik til høyre  Rolf Kanestrøm. Om de er oppegående i dag vet vi ikke. ( Arkiv BN)
3 karer