Her et luftfoto fra området rundt Allanengen skole (1919). Bildet er fra slutten av 1930 tallet, ukjent akkurat når. Lars Hansen konfeksjonsfabrikk er kommet opp. Resten av trebyggene her gikk med i bybrannen i 1940. Allanengen skole skal ha hatt bortimot 1200 elever en gang. Under krigen konfiskerte tyskerne hele første etasje til forlegning. Noen gangen måtte derfor elever ut til andre bygg for skoletimer, så det ble så som så med undervisning for de som gikk på skolen på den tid. ( Foto utlånt av Knut Kristiansen)
allanengen 1937