Her Hønebukta på Innlandet som er fotografert før 1915. Det var en bukt her for lenge siden. Senere , i 1917 kom Orsetbrygga på skjæret midt på bildet, eller idag der den er ombygd til hotell for Thon Gruppen. Noen av naustene og husene står vel ennå i dag, men området er fylt ut. ( Foto. Joh. K Engvig)
huhn