Her et litt dårlig bilde tatt fra Flatøya i Frei  fra 28. april 1940. Det viser Brattøya og  røyken fra Kristiansund der store deler har tatt fyr etter at 2-3 bombefly fra Værnes hadde strødd brannbomber og enkelte sprengbomber denne søndagen. Folk gikk på byen og forstod ikke det hele, før maskingeværsalver fra flyene fikk brannfolk og andre til å søke dekning. Mange ute på landet, det synes det var forferdelig at byen deres stod i full fyr er vi blitt fortalt av de som så dette. 
brattoe 700