innlandet 1966

Alt man ser langs sjøkanten her er gått med i brann. De store bryggeanleggene til Lofotkompaniet strøk med i en mega-brann 17. november 2001. Det som brenner her er en brygge ved Lossiusgården nærmere Tahitifestivalområdet. Det var vinteren 1966. Hele havna fløt av brente materialer dagen etter.  ( Foto Innlandets venneer)