Når dette bildet er tatt er usikkert, men det er før 1970. Da ble det lille huset på andre sida "Rødstua" revet. Ellers er det ikke større forandringer på dette motivet opp gjennom nyere tid. Småbåthavna er kommet, og nå som før strever folk med is når det blir kuldeperioder.
vaag_is
Egentlig er ikke så mye forandret her. (Utlån: Frode Aronsen/Bjørn Ove Dyrnes)

 

rodstua
Rødstua sto til omtrent 1970. Dette var  en av de eldste bygninger i Vågen.

 

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her