I september 1940 ble tyskerne ferdig med stillingene til 15 cm artilleriet i Karihola. Det var 3 kanoner av type beregnet til bruk ombord i ubåter og torpedobåter under første verdenskrig og av Krupp fabrikat. Betegnelsen var UTO C 16 L45 som betyr Uboot Torpedobootkanone 1916 . L45 betyr løpslengde 45 ganger kaliberet som blir 6,75 meter. Kanonene ble veldig godt kamuflert, og skyteavstand maks var 15. 700 meter, d.v.s 2-3 kilometer nord av Grip fyr. Praktisk skyteavstand var mindre. Hver kanon kunne skyte 7-8 skudd i minuttet. Granatvekt var 45 kilo. En fjerde kanon som skulle skyte lysgranater og lyse opp mål ute i havet ble ikke ferdig til kapitulasjonen. Det ble bygd ammunisjonsbunkere på innsiden av haugene til alle kanonen. Hovedlageret lå et godt stykke unna, ved brua i Karihola. Bunkeren her var først ferdig i forbindelse med festningsarbeidene her ute i 1940.
uto c
Tysk vakt i september 1940 på vestre 15 cm kanon i Karihola før den ble omhyggelig kamuflert.  Opprinnelig stilling ble avbrutt , da den ikke dekket innløpet til Bremsnesfjorden ved Klubba. Artilleriet her ble demontert i 1953 . Da hadde Kystartilleriet brukt anleggene til rekruttskole for Kystartilleriet i mange år.