Postkort fra Nordsundet og bebyggelsen på Gomalandet rundt 1905 ( stemplet julen 1905) . Om noe bygg på bildet er å finne i 2015 er ukjent. Mulig et av husene i Strandgata ? Williamsenbrygga til høyre ble revet i 1988, kjørt til Karihola og brent der samme året. ( Foto fra Håkon Bloch)
nordsd 190765