Gamle postkort fra området her er relativt sjelden vare. Vi har sett rundt 3 stykker fra 1900-1910. Dette er det ene av dem, og viser området i Omveien mot Myra og Brunsvika  rundt 1907. Huset til Hans Gjøen i Mosesmyren ( Sporsheim) er kommet opp. Det skal ha vært bygd i 1904. I forgrunnen Kvalvågs gård og Soleim-huset og Myra Gård. I Banaveien er to hus, Heidehuset og Kleteng.Disse står her i dag også. Ute i Brunsvika er det skrint med hus, men  noen fantes. Reperbanen var her, men den er nede i dalen . Fladvadhuset i det som het Brunsvik er å se. Det kom vel rundt 1860 . På tiden her ( 1907) tilhørte trolig gården Marius Fladvad. (?) (Foto utlånt av Øyvind Ovesen)
brunsvigen 1910 700

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her