Dette er Fishan-Bua i 2002 der den lå på torgplassen. Alt her er redert vekk nå. Storkaia Brygge kom her. Bua ble flyttet i lokalene etter Fiskhallen, og eksisterer fint i 2014 ser det ut til.
fishan 2002
Her Harald Sæther sin Fishan Bu. Mrk. telefonboksen her. Om det er noen igjen her i byen er usikkert. Disse kom faktisk i 1930 årene, i Oslo-området først. Bua her ble utsatt for brann og eksplosjon et par ganger, senest i 1993( Foto: Stein Magne Bach)  BRANN FISHAN-BUA

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her