Utsikt fra nåværende Fløya terasse mot Klubbneset mellom 1943 og 1947. Slik fortonet  Wassermann -S  radaren til tyskerne seg ut derfra. I 1947 ble den kjøpt av Sigv.Halaas A/S og det store røret ble tatt ned. Deler av det endte som oljetank på Goma Fabrikker i Vågen.TIDLIGERE ARTIKKEL (Foto utlånt av Frank Karlsen)
7495