Dette var fasiten hvert dag i 1953, altså for 60 år siden Det er forandringer per 2013. ( Fra  Håkon Bloch)

blad 2
blad 12