Dette gamle bildet må være fra rundt 1930, men helst også eldre enn det. Det viser at det ennå var torvtak på husene her ute i vika, både i "bukta" og "på andre sida" som vi kaller det her. Vi ser det er full virksomhet på bergene med masse av klippfisk utover.Det bodde folk her i Brunsvika som drev utror fra år 1800, og på Meldalsholmen begynte en Daniel Kyndvig å ta torv av bergene for å tørke fisk så tidlig som rundt 1670. Navnet Brunsvika kommer fra gården Brunsvik fra 1850, Før het det Kyndvigen, eller som det sto på gamle sjøkart ,Kjønvigen. En etterlevning er fiskeplassen Kjønnvikgrunnen og Kjønnviknesset; feil benevnt i statens kart son Tjørnviknesset.torvtak(Utlånt av Anne og Odd Grip)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her