Devoldholmen ble nedbygd av kaier og lagerskur på slutten av 1950 tallet. En stor del på nordsiden ble derimot stående igjen med gamle brakker. Rundt 1990 ble det bestemt å starte byggingen av ro-ro rampe og ny kai. Det var Brødrene Røsand som stod for den utbyggingen.
devold 1992
Her er arbeidet med forlengelse av kaia startet. Det gule bygget i bakgrunnen er L. Mogstad Trelastlager, der nå NAV bygget er kommet. Bildet er fra rundt 1992. ( Foto: Ukjent)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her