På Stavne i Trondheim finnes en kirkegård for falne allierte soldater,storparten flymannskap. Mange ble skutt ned på kysten fra Stadt til Trøndelag, eller de kunne drive inn til kysten etter flystyrt i Nordsjøen. Tyskerne fraktet de omkomne hit, der de ble begravet med fulle militære æresbevisninger. Etter krigen ble de som var begravet her i Kristiansund overført til Stavne i Trondheim. Tyskerne hadde sin egen æreskirkegård på Havstein i Trondheim, som også i dag er vedlikeholdt av det tyske kirgsgravforbundet. Nesten 3000 soldater er gravlagt der.

1942
Fargefoto fra Stavne vi fant i vårt arkiv som viser tyske offiserer og menige oppstilt i bakgrunnen under begravelser mellom 1940 -1943  Bildet er tatt av en tysk offiser som både var i Kristiansund, Smøla, Aure og Trondheim og hadde med utbetaling av lønn til soldatene under krigen.( Art. rettet 2014 / Jørn Nicolaysen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her