Her et bilde fra Piren et par år etter bybrannen i 1940. Det er kommet noen forretningsbrkker på kaia, og folk strever med handel og vandel. Også transporten fra landdistriktene kom med MFR dampskipene her. Pipa til Nordmøre Meieri er midt på bildet. Den store båten er umulig å fastslå identitet på. Helst er det en tysk båt som ligger der på Storkaia.  Etter bygninger å bedømme er bildet fra 1942 .( Foto: Knut Kristiansen)
1942 kk

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her