Flyfoto fra Sterkoder mek.verksted rundt 1971. Det var 3 slipper på anlegget, og hovedbygget på kaia var relativt nytt på denne tiden. Helt til venstre ved sjarken huset " Knotten" som var elektrikerverksted. Også malloftet foran tråleren på slippen stod ennå noen år. I dag er området forandret, men hovedbygget på kai står der Abyss holder til. ( Foto: Ukjent)
stekoder 1970

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her