Myra gård var et større bygardsbruk på Kirkelandet. Gården bestod av et stort hovedhus i mur samt stor låve og endel andre bygg. Det var svært landslig her inntil 1957 da utbyggingen av Brinchmannsveien begynte. Hovedhuset ble brukt til suppestasjon og innkvartering under bombingen i 1940. På den tid var det bare gården her, Kleteng og Heidehuset samt gården til Odd Kvalvåg her ute. Skytterlaget hadde også anlegg her fra slutten av 1800 tallet.
myra gård 1957

Hovedhuset på Myra gård i 1957 da det er begynt arbeider med boligene i Brinchmannsveien. Til venstre skimtes kjøpmanns Adolf Soleims hus. Helt til høyre et bygg der Carlo Berseth hadde bilreperasjonsverksted til 1965 da han plutselig gikk bort.  Hovedhuset ble revet rundt 1974.( Foto: Nordmøre Museum)