I 1980 var Kvernberget flyplass 10 år. Bildet er før det kom utvidelser av RV 70 med ny trase utenfor Byskogen. Norsk Luftfartsmuseum eier bildet, men vi tror bildet er tatt før 1980-. Ny vei og bru lagt utenfor Byskogen sto ferdig i 1981.
kvernberget 1980

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her