Her er en lokalhistorisk godbit fra Karihola 1945. Norske styrker tar en pause oppe på en av de fire 88 mm luftvernkanonene tyskerne etterlot ved kapitulasjonen. Kanonen er tildekket av trelemmer, men løpet kan skimtes helt i høyre billedkant. På bildet ser vi også den svære Wassermann-radaren på Klubbnesset i bakgrunnen og noen av husene i brakkebyen som okkupantene bygde her ute i Karihola. ( Foto: Arne Huseby/boa)

1945_bak_lak

  Mennene på bildet er (han i hvit frakk),Kokken og tidligere sjømann Johan Heggem fra Kr.sund. Mannen til venstre er Rolf Johnsen, og mannen til høyre med mørkt hår er Hugo Hoel fra Trondheim. Hunden heter Sanko, og eieren var han som tok bilde, Arne Huseby fra Meldal. ps Rolf J var også fra Trondheim,og  året var 1946. (Fra Svein Erik Eiken 12.3 2009)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her