Lasteskipet "Freitind" ble kraftig skadet av brann ved Solskjelsøya på Tustna i september 2004. Båten tilhørte Laksfrakt v/ Tor Hage på Frei. Han hadde anskaffet båten i 1999. Båten ble totalt vrak, og ble senere hogd på Kvernhusvik verft på Hitra i 2007.
frt 2
Det utbrente skipet "Freitind" i september 2004. Tustna Brannvesen fikk kjørt seg denne natten.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her