Her er Kaibakken i 1950 årene. Biltrafikken var så å si fraværende på den tid; det var rasjonering på biler til 1960. Storparten av de kjente byggene er kommet opp. Om Rådhuset er bygd, eller ligger skjult bak Tangengården nederst i Hauggata er usikkert.( Foto: Engvig/ Knut Kristiansen)
Kaibakken 3