Her et gjensyn med Nordmøre meieri på Storkaia antagelig rundt 1956. Her kom "mjøkrutå" til byen med melk fra landet i spann til midt på 1960 tallet da melken begynte å bli hentet i tankbiler. Meieriet ble revet rundt 2004, men den spesielle fasaden ble tatt vare på og integrert i Storkaia Brygge. ( Foto : Ukjent)
mei paa st k
Meieriet ble bygd opp etter bybrannen, og det var på 1950 tallet. Den eldste bygningen ved pipa er eldre.
mei 2
I 2004 klarte man å ta vare på veggen på Meieriet som også er å se integrert  Amfi Storkaia i dag.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her