I 2002 ble det bevilget midler for å jekke opp maskinreperbanen i Brunsvika som Lars Brun fikk oppført sammen med Hans Clausen i 1856. Det gikk bra, og enkelte plasser haddde sen séget nærmere en halv meter.
reperbane50
Jernbaneskinner ble slått ned vertikalt som støtte for skinnen som ble lagt under banen. I Kristiansund var det i gammel tid trolig 5 slike reperbaner som laget tau. Om Brunsvika var den eneste maskinreperbanen i byen er ikke kjent.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her