I dag kan man se bare noen tufter og murer på platået sør for Varden. Her er brakkene som stod her og som huset de tyske vaktmannskapene til marinesignalstasjonen på Varden, med svenskehusene i Vugga som var omtrent ny her i 1942. I tillegg ble det bygd en stor bunker tett ved vardetårnet, og som er nedgravd i dag. Mannskapet fra Luftwaffe som opererte en Freya G radar vest for Varden bodde også med stor sannsynlighet i disse brakkene. Etter krigen ble brakkene benyttet til husrom for familer fra Kriststiansund til midten på 1950 tallet da det var mangel på bolig. Den lille leiren her ble sannsynlig sanert vekk på slutten av 1950 tallet.( Foto fra Rolf Hammeraas)
mss

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her