Svenskehjelpen, Svenska Norgeshjelpen var en hjelpeaksjon for Norge 1942—45. Det ble også gjennomført hjelpeaksjoner i 1940—41, men den største og mest langvarige ble iverksatt etter initiativ fra den svenske landsorganisasjonen og støttet av en rekke organisasjoner. Den svenske hjelpen under krigen kom opp i 71 mill. svenske kr, hvorav ca. 60 mill. ble innsamlet i kontanter. Hjelpeformene omfattet suppebespisning til barn og gamle, gavepakker til barn, matleveranser til sykehus, aldershjem o.a., utdeling av klær og kontantstøtte til familier. Det ble opprettet et sykehus i Holmenkollåsen, Oslo.
svensk 2
Over 100.000 supperasjoner fra Sverige ble utdelt til barn fra Norge på 1000 stasjoner hver dag over hele landet under krigen. Også i Kristiansund var det slik utdeling .Her et bilde med ukjente barn som får gavepakker fra Sverige under krigen.(Foto: Ukjent)
svensk 1
Brunsvikanet kom over en lapp som har vært i en slik svenskepakke tilfeldig i en gammel bok.
svensk 3
Svenskehusene som kom fra Sverige til Kristiansund fra 1941 var gitt  gjennom Sveriges Røde Kors. Her Barnas Hus på Goma under bygging  i 1941 som var en svensk gave til de nødlidne etter bombingen av byen. Slike svenskehus ble også bygd i stor stil i Vugga på Kirklandet og i Sveagata på Goma.( Foto: Ukjent)
I mai 1945 begynte innsamlingen av en «Frihetsgåva til Norge». Den utgjorde 11 mill, norske kr, hvorav 4 var tidligere innsamlede midler. Pengene gikk til bygging av barnesykehus i Oslo og Bergen og barneavdelinger ved sykehusene i Bodø, Narvik og Tromsø.
I 1947 vedtok Stortinget opprettet Fondet for svensk-norsk samarbeid som fikk overført 3 mill. kr fra midlene innsamlet i Sverige under krigen. Sverige opprettet samtidig Svensk-Norska Samarbetsfonden.


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her