Dampskipet "Norden" gikk på grunn og sank på grunt vann ved Lervika i Sørsundet i 1903. Skipet ble etter en stund tettet og tømt for vann og kom til overflaten igjen.

norden

"Norden" i Sørsundet før moloen ble bygd. Det fantes også et jakt fra Kristiansund som het NORDEN i 1887. Den havarerte i Meløyvær. Eieren var Melchior Lund, Kristiansund.( Foto: Ukjent)