Her et foto fra Storvik Mek.verksted på Dale i 1950/60 årene der pionerdykkeren Guttorm Brandtzæg er klar for en jobb. Brandtzæg og Egil Waagen var trolig de første som begynte med dykkerutstyr her i byen. På 1950 tallet og utover stod oppdragene i kø, spesielt når sildesnurpere kom slept inn med not i propellen. (Foto: Ukjent)

storvikguttorm

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her