Her et bilde fra  rundt 1979 (?) Nordsundet og levendefiskbåten "Tex" som har vært og levert levende sei til nøtene på Astra fiskeindustri. Disse levendefiskfrakterne var kjente saker på kysten i 1960-70- og 80 årene der de hele døgnet kom inn fra Griphavet og leverte til bedrifter som B. Heide, Curadores, Astra, Norfinn. Eier av "Tex" var trolig Kormann Hansen fra Hallarøya. Bildet er også historisk i og med oljetankene her er fjernet . (Foto: Gomalandets venner)
kormantrex

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her