Her dukket det faktisk opp et bilde av sjøheimevernets "Torp" i et fagmilitært Nato blad fra USA. Bildet er mest sannsynlig tatt inne i Nordmørsfjordene ved en større Natoøvelse her i begynnelsen av 1980 tallet. "Torp" var opprinnelig bygd av tyskerne i 1944 som torpedotransporter, og den kunne sees her jevnlig på turer i 1960 tallet. Sjøheimevernet overtok båten, og dens endeligt ble orkanen i 1992 da den havnet på bunnenved lykta på Kvitneset utenfor Dale/ Sommero etter å ha slitt seg fra basen i Nordsundet.
nttorp

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her