Stavnesets venner ble stiftet og inngikk i 2010 en avtale med kystverket om leie av husene og eiendommen ute på fyrstasjonen Foreningens mål er sammen med kystverket å arbeide for at kultur og kystlandskapet skal være tilgjengelig for allmenheten og bli tatt vare på som kulturminne. I avtalen må
venneforeningen gjennomføre vanlig vedlikehold. Nå er vinduene skiftet på hovedhuset og husene på toppen.
akna 1
Nye vinduer er stort sett kommet inn i disse dager. Det er bevilget midler til dette. Hovedhuset nærmest er fra 1953, så det var så som så med vinduene.
akna 3

To karer fra Polen ansatt i Hammerø Byggspesialisten A/S  i Molde har jobbet hurtig og effektivt med vindusskiftingen. Da vi sa vi kom fra Internet Gazeta Pravda ( russ: Avisen Sannhet Internett) ble det riktig så muntert i den gamle stua her).
akna 2
Ingvar Båtbugt transporterer gamle vinduer til Futsetra. De smårutede vinduene som ble skiftet ut fikk bein å gå på, får vi vite.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her